Kurzy, výcviky a odborná příprava

Organizujeme specializované armádní kurzy, které poskytují vysoce kvalitní výcvik v klíčových oblastech jako je střelba z pistolí, pušek či topografie. Naše programy zahrnují také výuku spojovacích technik a dalších důležitých dovedností potřebných pro efektivní a úspěšné plnění vojenských úkolů. Snažíme se zajistit, aby naši účastníci získali nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, které jim pomohou být připraveni na výzvy a nebezpečí v moderním bojiště.

Střelecké kurzy - výcviky střelby

Naše střelecké kurzy nabízejí komplexní přípravu pro účastníky na všech úrovních zkušeností a dovedností. Naše programy střelby s pistolí a pušky jsou strukturovány ve třech úrovních: Basic, Dynamic a Advanced. Na úrovni Basic se účastníci seznámí se základními principy střelby, včetně správné držení zbraně, zaměřování a střelby. Na úrovni Dynamic se zaměřujeme na rozvoj rychlosti a přesnosti střelby za různých podmínek a situací, včetně střelby z pohybu a reakční střelby. V pokročilém kurzu Advanced se účastníci zdokonalují ve specializovaných technikách střelby, včetně taktiky, týmové spolupráce a práce ve stresových situacích. Naše kurzy jsou vedeny zkušenými instruktory a jsou navrženy tak, aby poskytovaly praktickou a efektivní přípravu v oblasti střeleckých dovedností. Střelecké kurzy jsou prováděny za využití airsoft zbraní. Kdo nemá potřebnou zbraň pro absolvování kurzu, je mu zbraň zapůjčena - Více na: půjčovna airsoft zbraní.

Střelecký kurz Rifle Advanced
Střelecká příprava Pistole Basic
Střelecká příprava Rifle Advanced
Střelecký kurz Rifle Dynamic
Střelecká příprava
Střelecká příprava a kurz střelby Pistole Basic
Střelecká příprava Pistole Basic

Kurzy taktiky a taktické výcviky

Naše kurzy taktiky a taktické přípravy poskytují individuálním účastníkům, dvojicím i malým bojovým skupinám možnost zdokonalit své schopnosti v oblasti taktického myšlení a provádění operací v různých prostředích a situacích. Naše programy kombinují prvky policejní a vojenské taktiky, aby účastníci získali komplexní porozumění taktickým postupům potřebných pro efektivní řešení různých situací. Od základních taktických principů a komunikace až po složité manévrové techniky a taktiky přepadů, léček, přežití, naše kurzy jsou navrženy tak, aby účastníkům poskytly široký a hluboký vhled do taktických operací a strategií. S našimi zkušenými instruktory a praktickým přístupem k výuce se účastníci naučí efektivně spolupracovat a překonávat výzvy nejen airsoft akcí, ale také reálném světě - včetně nácviku obrany proti aktivnímu střelci.

Kurzy první pomoci - CLS - TCCC - T5P

V našem vojenském výcviku taktické první pomoci klademe důraz na rychlou a efektivní reakci na zranění v prostředích boje, včetně situací, kdy je jednotka pod palbou. Naše školení zahrnuje širokou škálu dovedností, včetně zástavy krvácení, ošetření střelných poranění, zvládání ztrátových a devastujících poranění a aplikaci turniketů a břišních roušek. Účastníci se učí rychle posuzovat a prioritizovat zranění pomocí triáže a provádět život zachraňující postupy, včetně resuscitace a dalších urgentních intervencí. Naše školení je založeno na nejnovějších medicínských poznatcích a nejlepších praktikách a je vedeno instruktory s bohatými zkušenostmi v oblasti taktické předlékařské péče. Naše cílem je vybavit naše jednotky schopnostmi a sebejistotou k poskytnutí život zachraňující péče v nejnáročnějších bojových podmínkách. Samozřejmě s ohledem na kompetence našich "malých" hráčů.

Aplikace turniketu při kurzu CLS
Z kurzu taktické první pomoci T5P
Z kurzu taktické první pomoci T5P

Vojenská topografie

Naše školení vojenské topografie je založeno na poskytnutí účastníkům nezbytných dovedností pro efektivní navigaci a orientaci v terénu. Účastníci se učí hledání tras a cest, identifikaci viditelnosti v přírodě a měření azimutů pomocí kompasu. Důraz klademe také na správné používání map a vyčítacího pravítka k plánování a navigaci při různých misích a operacích. Naši instruktoři, kteří mají bohaté zkušenosti z terénu, účastníkům poskytují praktické dovednosti a znalosti, které jsou klíčové pro úspěšné plnění vojenských úkolů v různých prostředích a podmínkách.

Z programu kurzu Vojenské topografie
Z programu kurzu Vojenské topografie
Plastický stůl v kurzu Topografie

Spojařský kurz

Náš spojařský kurz přináší účastníkům komplexní přípravu v oblasti radiokomunikace s využitím našich více než 30 radiostanic. Účastníci nejen získají dovednosti v ovládání a údržbě radiokomunikačního zařízení, ale také se naučí základy komunikace během plnění bojových úkolů. Školení zahrnuje kodování sdělení podle vojenských metodik, principy efektivní radiokomunikace v různých terénních podmínkách a cvičení simulující skutečné bojové situace. Naši instruktoři, kteří jsou zkušení v radiokomunikaci a vojenských operacích, poskytují praktickou a realistickou přípravu, která je klíčová pro úspěšné plnění úkolů v terénu.

Survival

Náš výcvik v oblasti vojenského přežití je navržen tak, aby účastníkům poskytl dovednosti a znalosti potřebné k přežití v extrémních a nepředvídatelných situacích. Využíváme prvky z programu S.E.R.E. (Survival, Evasion, Resistance, and Escape), který je známý svou důrazem na přežití a úspěšné zvládnutí krizových situací. Naše školení se zaměřuje na různé dovednosti, jako je stavba úkrytu, získávání potravy a vody, orientace v terénu a taktiky úniku a odporu. Účastníci jsou vystaveni simulovaným reálným situacím, které je připravují na možné hrozby a nebezpečí, se kterými by se mohli setkat v boji. Díky praktickému školení a odbornému vedení našich instruktorů jsou účastníci vybaveni schopnostmi a sebejistotou, které jim umožní úspěšně čelit výzvám a přežít v každé situaci.